Плетена облечка за книга

Източ­ник: от debscrochet на www​.flickr​.com/

Thanks! You've already liked this