Палачинки от карфиол и кашкавал

Source: agoodappetite​.blogspot​.com via Christina on Pinterest

Продукти за 8 палачинки:

1 гла­ва карфиол
2 голе­ми яйца

1/​2 чаша настър­га­но сире­не чедър или кашкавал
1/​2 чаша тро­хи хляб

1/​2 чае­на лъжич­ка лют пипер (пове­че или по-мал­ко на вкус)
сол
зехтин

Начин на приготвяне:

Накъ­сай­те кар­фи­о­ла на розич­ки и пус­не­те във вря­ща вода за око­ло 10 мину­ти дока­то омек­нат. Изце­де­те. Намач­кай­те кар­фи­о­ла още дока­то е топъл. Раз­бър­кай­те чедъра/​кашкавала, яйца­та, тро­хи­те хляб, лютия пипер и сол на вкус.

Нама­же­те дъно­то на тига­на със зех­тин на сред­на тем­пе­ра­ту­ра. Офор­ме­те смес­та от кар­фи­ол на пала­чин­ки с голе­ми­на око­ло 7 – 8 см. Пече­те дока­то ста­не зла­тис­то кафя­во — око­ло 3 мину­ти от вся­ка стра­на. Дръж­те на топ­ло във фур­на­та дока­то гот­ви­те след­ва­щи­те пор­ции до края на готвенето.

Thanks! You've already liked this