Ох! Момиче издухано в бетонна стена от струята на реактивен самолет.

Лети­ще­то на кариб­с­кия ост­ров Сен Мар­тин е бук­вал­но на мет­ри от пла­жа. Това се е пре­вър­на­ло в атрак­ция за турис­ти­те, кои­то се опит­ват да усто­ят на стру­я­та изго­ре­ли газо­ве от изли­та­щи­те реак­тив­ни само­ле­ти.. Е, в пове­че­то слу­чаи не успя­ват.

Thanks! You've already liked this