Оригинална декорация за Хелоуин

Надуй­те някол­ко бало­на с хелий, покрий­те ги с воа­ли,оста­ве­те ги да се покла­щат на вятъ­ра. Ето ви ори­ги­нал­на и пла­ше­ща укра­са за Хело­у­ин.

Thanks! You've already liked this