Няколко рецепти за смути

Източ­ник: smoothies​.triggercrazy​.com от Mandy на Pinterest

Приготвяне

Поста­ве­те със­тав­ки­те на все­ки фреш в блен­дер и раз­бий­те на висо­ка ско­рост дока­то смес­та се хомо­ге­ни­зи­ра. Гар­ни­рай­те на вкус с пло­до­ве и бил­ки.

Вся­ка рецеп­та е за 2 чаши по 600 мл вся­ка.

Фреш от киви и джинджифил

3 киви, обе­ле­ни
1 резен обе­лен пъпеш
0.5 см of fresh ginger
200 г лед
200 г вода*
2 лис­та мен­та
1 чае­на лъжич­ка захар

Фреш от манго и моркови

1 ман­го обе­ле­но на пар­чен­ца
4 мор­ко­ва на сок
200 г вода*
200 г лед
1 чае­на лъжич­ка захар

Фреш от ягоди

200 г замра­зе­ни яго­ди
400 г вода*
2 чае­ни лъжи­ци захар (ако може и по-мал­ко — още по-доб­ре)

Вода­та може да бъде заме­не­на със също­то коли­чес­т­во пряс­но или кисе­ло мля­ко, а при фре­ша от яго­ди — поло­ви­на­та коли­чес­т­во.

Thanks! You've already liked this