На брега на езеро от лава

Изслед­ва­ния на ост­ров Амб­рим (Вану­а­ту гру­па наче­ло с Джеф Мак­ли (Geoff Mackley) пра­ви екс­трем­на екс­пе­ди­ция. Те се прибли­жа­ват рекор­д­но близ­ко. Обле­че­ни със спе­ци­ал­ни кос­тю­ми те се прибли­жа­ват на 30 м. от вря­щия „котел“ с лава.

Thanks! You've already liked this