Направи си сам абажур от плетена дантела

Източ­ник: Michaela on Pinterest

Изпол­з­вай­те втвър­ди­тел за тъка­ни, напри­мер теч­на кола за колосване.

Thanks! You've already liked this