Модернистична татуировка

Това кое­то Лукас Мусил пра­ви вър­ху кожа­та… е наис­ти­на е диво и неве­ро­ят­но. Сякаш е напра­ве­но с туш и аква­рел… Стра­хот­но!

Thanks! You've already liked this