Метеорит Фукан

Източ­ник: dailymail​.co​.uk via Rosalia on Pinterest

Пар­че от мете­о­ри­та Фукан осве­те­но от слън­це­то — тол­ко­ва кра­си­во! Кога­то мете­о­ри­тът удря повър­х­ност­та на Земя­та, нищо не под­сказ­ва кра­со­та­та скри­та вът­ре в него. Но кога­то е отво­рен се появя­ва смай­ва­ща глед­ка. В ска­ла­та заблес­тя­ват прозрач­ни зла­тис­ти крис­та­ли от мине­ра­ла оли­вин вгра­де­ни среб­рис­та меде­на пита от никел сто­ма­на. www​.dailymail​.co.…

Thanks! You've already liked this