Метеора, Гърция

Източ­ник: something​-everything​-nothing​.tumblr​.com via Emily on Pinterest

Нещо раз­лич­но от море, кое­то може да види­те в Гърция.

Thanks! You've already liked this