Маруля от кочан

Източ­ник: от christine spies on Pinterest

Отгле­дай­те си мару­ля — просто отре­же­те лис­та­та, поста­ве­те коча­на във вода и виж­те как за някол­ко дни ще има­те нова съв­сем пряс­на маруля!

Thanks! You've already liked this