Луд дрифт на Райън Тюрик на шосе в Орегон

В това видео царят на дриф­та Райън Тюрик тес­т­ва ново­то тур­бо, поста­ве­но на него­вия 828 к.с. GT86/​FR‑S на шосе някъ­де в Оре­гон, САЩ. И защо да не сло­жи някол­ко GoPro каме­ри и да засне­ме всич­ко. Резул­та­тът е това впе­чат­ля­ва­що видео.

Thanks! You've already liked this