Куче-артист

Източ­ник: data​.whicdn​.com от Sam на Pinterest

Мовем­бър. „Бъди мъж, пус­ни мустак“.

Thanks! You've already liked this