Кула за картофи от… стари автомобилни гуми

Източ­ник: rockinthestove​.com via Kendra on Pinterest

Кар­то­фи­те тряб­ва да се зара­вят два пъти дока­то рас­тат… а това е един лесен начин да го пра­ви­те.

Thanks! You've already liked this