Кошница за зеленчуци

Източ­ник: Kendall на Pinterest

Просто пус­не­те мар­ку­ча и измий­те зелен­чу­ци­те, пре­ди да ги вне­се­те вкъ­щи.

Thanks! You've already liked this