Как се правят чаши от бирени бутилка

Източ­ник: от Becca Marker на Pinterest

Лес­но може да отре­же­те бутил­ка­та, като я вър­же­те на мяс­то­то за ряза­не с напо­ен в спирт канап.

После запал­ва­те кана­па и след като изго­ри, пота­пя­те бутил­ка­та в сту­де­на вода… и готово!

Thanks! You've already liked this