Как да се гримирам: очите

Източ­ник: от Shenna на Pinterest

Раз­лич­ни начи­ни да гри­ми­ра­те очи­те: сред­но, широ­ко, близ­ко, дъл­бо­ко, под­чер­та­но, кле­па­чи с качул­ка

Thanks! You've already liked this