Как да премахнете дънер

Лес­но може да се отър­ве­те от дънер на отсе­че­но дър­во като про­би­е­те дуп­ки в дъне­ра и ги напъл­ни­те с анг­лийс­ка сол. Полей­те с вода и чакай­те. Дори жив дънер до месец ще изгние и сам ще започ­не да се раз­па­да.

Thanks! You've already liked this