Кокошарник превърнат в маса и стара ограда — в арт украса за стена. Мишел Коболд

Източ­ник: Style Estate на Pinterest

Thanks! You've already liked this