Звуците на виното

Това, че вино­то това е музи­ка са зна­е­ли още древ­ни­те тра­ки. Но Марио Бакар­ди отива още по-далеч и реша­ва да пока­же всич­ко в дейс­т­ви­тел­ност. Ком­би­ни­рай­ки полез­но­то с при­ят­но­то той съз­да­ва този етюд за вино Tasca d’Almerita. 250 крис­тал­ни чаши, 30 лит­ра вино, 10 музи­кан­ти и без ника­къв мон­таж!

Thanks! You've already liked this