Заглушител за резе на брава

Източ­ник: creepin0​.blogspot​.com от Magda на Pinterest
Ще може­те да отва­ря­те без­шум­но вра­та­та на ваше­то бебе. Освен това дете­то не може да се затво­ри в ста­я­та. Ори­ги­на­лен пода­рък за мла­да май­ка и чудес­на идея как да изпол­з­ва­те изрез­ки от плат.
Thanks! You've already liked this