Еко идея: използвайте палети!

Източ­ник: woolymossroots​.blogspot​.com от Sarah на Pinterest

Thanks! You've already liked this