Джубокс… на живо!

Улич­ни музи­кан­ти са измис­лили нов начин да привли­чат слу­ша­те­ли… джу­бокс на живо.

Thanks! You've already liked this