Джеб Корлис — „Да остържеш дефилето“

Боже! Моят живот е тол­ко­ва ску­чен.“ Сигур­но така ще си каже­те, като види­те това видео. Спус­ка­не­то с летящ кос­тюм наби­ра все пове­че после­до­ва­те­ли.

Thanks! You've already liked this