Вярвам, че мога да летя

Луд трей­лър за без­страш­ния фран­цу­зин. (Виде­о­то не се пре­по­ръч­ва за хора със сла­би нер­ви и за оне­зи, кои­то ги е страх от висо­ко­то.

Thanks! You've already liked this