Бъди мъж, пусни мустак!

Мовем­бър е бла­гот­во­ри­тел­но съби­тие за мъж­ко здра­ве, про­веж­да­но през месец ноем­в­ри в целия свят.

За все­ки пус­нат мус­так раз­лич­ни ком­па­нии, съп­ри­час­т­ни с мъж­ка­та кау­за, даря­ват пари за бор­ба­та с рака на проста­та­та.

За пове­че инфор­ма­ция: www​.facbook​.com/​M​o​v​e​m​b​e​rBG

Thanks! You've already liked this