Бебето дракон

Две годи­ни след като пус­ка хит виде­о­то „Желяз­но­то бебе“ (Iron Baby) режи­сьо­рът Пат­рик Бой­вин (Patrick Boivin) пред­ста­вя новия си про­ект „Бебе­то дра­кон“ (Dragon Baby). Глав­на­та роля е даде­на на сина на режи­сьо­ра Ромео Елвис. В обра­за на Брус Ли на мом­че­то пред­стои епи­чес­ка бит­ка с дра­ко­на в зад­ния двор.

Thanks! You've already liked this