Барбекю от джанта

Източ­ник: каче­но от потре­би­тел на Pinterest

Един прак­ти­чен начин да изпол­з­ва­те ста­ра джан­та. Кра­ка­та се сва­лят, а ска­ра­та се повди­га. Лес­но може да се при­бе­ре в багаж­ни­ка на кола­та, кога­то отиде­те на пикник.

Thanks! You've already liked this