Асансьора на ужасите

Тол­ко­ва реал­но, че дори пла­ше­що!!

Пред­ста­вя­не на нови­те LG IPS мони­то­ри. С реа­лис­тич­ни цве­то­ве… Е, кол­ко да са реа­лис­тич­ни? Реша­ват да про­ве­рят, като тех­ни­ци ги поста­вят на пода на асан­сьор.

Thanks! You've already liked this