Акробат

Източ­ник: www​.trippy​.com

Нор­веж­кия екс­тре­мен артист Ескил Рьо­нинг­с­ба­кен балан­си­ра на вър­ха на Ези­ка на Тро­ла (Трол­тун­га), ска­ла, изди­га­ща се на 300 м над земя­та.

Thanks! You've already liked this