Автобусните спирки в Дубай

Случ­ва­ло ли се е да чака­те да мръз­не­те в сту­ден зимен ден на спир­ка­та дока­то чака­те авто­бу­са? А меч­та­ли ли сте за авто­бус­на спир­ка с кли­ма­тик? Е, има и таки­ва, само че не в Бъл­га­рия, а в Дубай.
Bus-stop-1

Thanks! You've already liked this