Абсолютно откачена шега с… мнимо огледало

В общес­т­ве­на тоа­лет­на с мив­ки жена се гри­ми­ра, а зад стък­ло също­то пра­ви и ней­на­та близ­нач­ка… Всич­ки мис­лят, че това е огле­да­ло… и се чудят къде е изчез­на­ло тях­но­то отра­же­ние в огле­да­ло­то.

Thanks! You've already liked this